Profil

Vi er en anlægsgartnervirksomhed, som har eksisteret siden 1986, den har fra 1994 været drevet som et Anpartsselskab, som har specialiseret sig indenfor vedligeholdelse og nyanlæg, men står også for snerydning i vinterperioden.

Vi er medlem af organisationen Danske Anlægsgartnere, som er vores brancheforening.

I forbindelse med Danske Anlægsgartner er virksomheden tilsluttet ankenævn og garantifond for branchen. Virksomhedenbeskæftiger 12-15 medarbejdere i sæsonen.

Medarbejderne i virksomheden er velkvalificerede og motiverede, de er kundeorienterede og er uddannet til at kunne arbejde selvstændigt med de tildelte arbejdsopgaver.

For virksomheden er optimal service over for kunden meget vigtig. Virksomheden beskæftiger professionelle og veluddannede medarbejdere, som er problemløsere, ny-tænkende og kreative i enhver situation.

Virksomheden udfører anlægsgartnerarbejde på et meget højt kvalitetsniveau og sørger til hvertid for at kunden er tilfreds, med den udførte arbejdsopgave.

I alle arbejdsopgaver er virksomheden kompetent til at løse arbejdsopgaven miljøbevist og i henhold til Danske Anlægsgartners normer og standarder.

Virksomheden har egen hjemmeside, som løbende opdateres i forhold til udviklingen og viser færdige projekter. Hjemmesiden kan give ideer til nye projekter med mere.

Anlægsgartner Søren Sømod Aut. Kloakmester | Gl. Holtegade 30, 2840 Holte | Tlf.: 45 80 45 46 | soren@sorensomod.dk