Arbejdsområder

​Vi kan tilbyde professionelt anlægsgartneri indenfor:


Vedligeholdelse af:• Private haver.

 • Boligforeninger / grundejer.
 • Offentlige anlæg.
 • Idrætsanlæg.
 • Snerydning.​

Nyanlæg:

 • Fliseanlæg.
 • Brolægning.
 • Støttemure/ trapper.
 • Beplantningsopgaver.
 • Hegns-ogtræarbejde.
 • Evt. tegninger / skitseforslag.​


Aut. Kloakmester:• Dræning.

 • Reparation af kloak.
 • Nyetablering af kloak.
 • Nedsivningsanlæg.
 • Faskiner.​


Beskæring og træfældning:• Beskæring af store og små træer

 • Beskæring af frugttræer.
 • Beskæring af buske/ busketter,
 • Fældning af store og små træer,
 • Stubfræsning.
 • Topkapning.

Anlægsgartner Søren Sømod Aut. Kloakmester | Gl. Holtegade 30, 2840 Holte | Tlf.: 45 80 45 46 | soren@sorensomod.dk